MIĘDZYNARODOWY KONKURS
MŁODYCH PIANISTÓW

Chopin pod Wawelem

Kraków, 21-25 CZERWCA 2017

Łączna pula nagród: 17 500 PLN

Kliknij aby pobrać:

Karta zgłoszeniaMiędzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów "Chopin pod Wawelem" © 2017

logotypy